คณะทัวร์ฮ่องกงได้เดินทางไปยังหาดรีพัสเบย์ ซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวทั่วโลก หาดรีพัสเบย์ (Repluse Bay) ยังเป็นสถานที่ประทับขององค์เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิม องค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ริมหาด โดยหันหน้าออกสู่ทะเลสร้างตามหลักฮวงจุ้ยของชินแสชื่อดัง ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็น 1 ใน 4 ของศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง และยังเป็นไฮไลท์สำคัญของทัวร์ฮ่องกงที่นำนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสาย การมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมควรเรียนรู้วิธีการไหว้ที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฮ่องกง ซึ่งไกด์จะแนะนำให้ต่อไป

 

เมื่อมาถึงศาลเจ้าก็จะเห็นประตูพันปี ก่อนก้าวผ่านประตูเข้าไปให้กลั้นลมหายใจแล้วก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน การที่ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน ชาวฮ่องกงเชื่อว่า จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน จากนั้น จึงเดินเข้าไปสักการะองค์เทพต่างๆ ตามลำดับดังนี้

ประตูพันปี

 

จุดธูป 9 ดอก ที่ทางศาลเจ้าเตรียมไว้ให้โดยบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา จุดแรก สักการะพระยูไล ธูป 3 ดอก ขอพรเรื่องสุขภาพ พระยูไลหรือพระสุชาตะพระพุทธเจ้า คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 15 โดยให้ตั้งจิต แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และบอกเล่าปัญหาสุขภาพที่ต้องการให้พระองค์ช่วย เราสามารถขอพรแทนญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยได้โดยการตั้งจิตอธิษฐาน แล้วนึกถึงญาติของเราที่กำลังป่วยอยู่

พระยูไล

 

จุดที่ 2 สักการะเจ้าแม่กวนอิม ธูป 3 ดอก เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ปางประทานพร ขอพรได้ทุกเรื่อง แต่ควรขอครั้งละ 1 เรื่อง ที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุด ณ เวลานั้น โดยตั้งจิตอธิษฐาน บอกชื่อ นามสกุล และอายุ แล้วขอตามที่เราต้องการ ส่วนใหญ่ชาวฮ่องกงนิยมนำสร้อยไข่มุกมาถวาย สำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง สามารถทำบุญโดยไปรับไข่มุกได้ที่ศาลาหลังองค์เจ้าแม่กวนอิม ด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่พื้นให้ยืนขอพร เพราะเป็นจุดเบิกเนตรรับพลังจากท่านโดยตรง เมื่อเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นท่านมองลงมาที่ตัวเราพอดี

เจ้าแม่กวนอิม

 

ด้านข้างขององค์เจ้าแม่กวนอิม จะเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย วิธีไหว้ขอพร คือ ให้เอาธนบัตรใบละเท่าไรก็ได้ที่สำคัญควรมีเลข 8 ซึ่งเป็นเลขมงคล มาลูบตั้งแต่ศีรษะของท่านผ่านหน้าผ่านลำตัวมาถึงถุงเงินของท่าน จากนั้น พับเก็บใส่กระเป๋าสตางค์เก็บไว้เป็นเงินก้นถุง ถ้าเป็นข้าราชการขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ให้ยกมือไหว้แล้วลูบที่เคราของท่านเพื่อเสริมบารมี หรือเป็นนักธุรกิจจะขอพรให้ประสบความสำเร็จ ให้ยกมือไหว้แล้วลูบที่ดาบของท่านเพื่อฟันฝ่าชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง นักท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงทั่วไปต้องการโชคลาภก็ลูบที่ถุงเงิน เงินทองก็จะไหลมาเทมาไม่ขาดสาย หรือท่านใดมีลูกยาก อยากมีลูกก็ให้ลูบท้องของ องค์พระยิ้ม ที่ตั้งอยู่ข้างๆ องค์ไฉ่ซิงเอี้ย อยากได้ลูกชายให้ลูบที่ท้องด้านขวาที่มีเด็กผู้ชายอยู่บนตัวของพระยิ้ม ถ้าอยากได้ลูกผู้หญิงให้ลูบท้องด้านซ้ายที่มีเด็กผู้หญิงอยู่บนตัวของพระยิ้ม

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

 

องค์พระยิ้ม

 

จุดที่ 3 ธูป 3 ดอกสักการะที่ องค์เจ้าแม่ทับทิม เพื่อขอพรเรื่องการเดินทางและความปลอดภัย เป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปในที่ต่างๆ จะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆ สามารถขอพรด้านธุรกิจจากท่านได้อีกด้วย

 

เจ้าแม่ทับทิม

 

จากนั้น ให้ไปเดินข้ามสะพานต่ออายุ เพื่อเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวไปอีก 3 ปี โดยการขึ้นสะพานด้วยเท้าซ้ายก่อน เมื่อข้ามไปแล้วห้ามเดินย้อนกลับทางเดิม เนื่องจากจะตัดอายุให้สั้นลงไปอีก 3 ปี เมื่อลงจากสะพานต่ออายุแล้วจะพบกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ท่านใดที่ยังไม่มีคู่ ขอคู่จากท่านได้ ด้านหลังของเทพเจ้าแห่งความรักจะเป็น รูปปั้นเด็กขี่ปลามังกร ชาวฮ่องกงมักจะมาขอพรโดยการเสี่ยงทายอธิษฐานจิตแล้วโยนเหรียญเข้าปากมังกร ถ้าเหรียญเข้าไปในปากมังกรแสดงว่าพรที่ขอไว้จะสำเร็จสมดังปรารถนา

สะพานต่ออายุ

 

เทพเจ้าแห่งความรัก

 

รูปปั้นเด็กขี่ปลามังกร

 

เมื่อเสร็จจากเสี่ยงทายแล้วคณะทัวร์ฮ่องกงไม่พลาดที่จะต้องเดินไปขอพรที่ ศาลาแห่งศิริมงคล หรือศาลา 8 เหลี่ยม เป็นที่สุดท้าย ผู้ที่จะเข้าไปขอพรให้ตั้งจิตอธิษฐานตรงจุดกึ่งกลางของศาลา อธิษฐานเสร็จแล้วให้ยกมือทั้งสองข้างไปลูบที่ป้ายหินแกะสลักที่มีสีแดงวาดมือเป็นรูปเลข 8 แล้วกวักมือเข้าหาตัว คนจีนเชื่อกันว่า การวาดรูปเป็นเลข 8 เลขมงคลของชาวจีนจะโชคดีไม่มีที่สิ้นสุด ครบถ้วนในการไหว้ขอพรแล้ว หากมีเวลาเหลือพอควรไปเดินเล่นที่ ริมหาดรีพัสเบย์ ซึ่งเป็นหาดทรายยาวรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นหาดทรายที่ชาวฮ่องกงและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำอาบแดดและจัดกิจกรรมต่างๆ บนหาดทรายอันสวยงามแห่งนี้

ศาลาแห่งศิริมงคล

 

หาดรีพัสเบย์

 

 

Cr. hongkongfanclub.com, pantip.com

edit @ 16 Feb 2017 12:34:03 by love-tour

edit @ 16 Feb 2017 12:35:56 by love-tour

Comment

Comment:

Tweet